Medicínske právo 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Júlia ZDERČÍKOVÁ ČURILOVÁ, MBA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2023, roč. XIV, číslo 5, s. 

Ochrana života a zdravia ako ústavné princípy
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2023, roč. XIV, číslo 2, s. 2-5.

Status odborného zástupcu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Júlia ZDERČÍKOVÁ ČURILOVÁ, MBA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2022, roč. XIII, číslo 12, s. 10-13.

Vybrané právnoteoretické aspekty dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2022, roč. XIII, číslo 9, s. 2-5.

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2022, roč. XIII, číslo 6, s. 2-4.

Sprostredkovanie nákupu alebo predaja humánneho lieku
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2022, roč. XIII, číslo 4, s. 13-15.

Posúdenie zdravotného stavu žiadateľa o invalidný dôchodok
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2022, roč. XIII, číslo 2, s. 2-4.

Pozastavenie a zrušenie registrácie humánneho lieku
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, roč. XII, číslo 8-9, s. 2-4.

Prijatie a prepustenie pacienta v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, roč. XII, číslo 6, s. 2-5.

Administrative Liability of the Healthcare Provider in the Event of Improper Healthcare Provision
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. in MAZUR, S. (Ed.) 2020. Current Development of Society: Integration of Analytic and Synthetic Approaches. Mainz: Logophon, 2020. ISBN 978-3-936172-57-7.

Autonómia vôle jednotlivca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v medzinárodných zmluvách
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020, roč. XI, číslo 12. s.

Odvolanie informovaného súhlasu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020, roč. XI, číslo 6. s.2-4.

Reflection of the state of health of the accused in Slovak criminal proceedings
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. in NEW DIMENSIONS IN THE QUALITY OF LIFE, INTERDISCIPLINARY RESEARCH, 2019 York University, Mobile, Alabama State, USA

Zisťovanie anamnézy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dieťaťu
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, roč. X, číslo 11. s. 21-23.

Non-negligent Crimes Commited in Connection With Improper Provision of Healthcare
JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. in Quality of Life IX. Social and Ethical Dimensions. Mainz. 2018

Dobrá povesť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, roč. IX, číslo 1. s.

Nedostatky v organizácii práce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, roč. VIII, číslo 11. s.11-14.

Vybrané aspekty informovaného súhlasu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti u seniorov
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, roč. VIII, číslo 10. s. 5-7.

Vybrané súvislosti ochrany ľudského života v rámci slovenského trestného práva hmotného
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Sociálne, ekonomické a etické aspekty súčasnej spoločnosti. Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov: VŠMP ISM Slovakia v Prešove, 2017, s. 138-146.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Dyspeptické problémy u pacientov
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, roč. VII, číslo 6. s. 18-21.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Problematické zavádzanie katétra
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, roč. VII, číslo 5. s. 7-10.

Okolnosti vylučujúce protiprávnosť v medicínskej praxi. Dny práva – Days of Law 2015: Recenzovaný zborník: Okolnosti vylučující protiprávnost – juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty, publikované Máj 2016, Právnická fakulta MU v Brne.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Výroky o nesprávnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, roč. VII, číslo 4. s. 14-18.

Poplatky v zdravotníctve pred ústavným súdom v SR a ČR
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, roč. VII, číslo 2. s. 7-11.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Zápal pľúc počas gravidity
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, roč. VI, číslo 12. s.

Neziskové organizácie poskytujúce zdravotnú starostlivosť
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, roč. VI, číslo 10. s.16-19.

K niektorým atribútom správneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, roč. VI, číslo 9. s.9-11.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Chronická glomerulonefritída
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, roč. VI, číslo 6. s. 7-11.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Smrť dieťaťa v nadštandardnej izbe
Mgr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, roč. VI, číslo 2. s.

Zásah záchrannej zdravotnej služby u duševne chorej osoby a u osoby s príznakmi duševnej poruchy
Mgr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 12. s. 10-14.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Ochrana osobnosti a náhrada škody
Mgr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 10. s. 7-9.

Vybrané procesné aspekty administratívnoprávnej zodpovednosti v judikatúre Najvyššieho súdu SR
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 7-8. s. 6-9.

Niektoré otázky praktického fungovania záchrannej zdravotnej služby
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 6. s. 2-6.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Perforácia dvanástnika
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 4. s. 10-14.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Zápal bedrového kĺbu u dieťaťa
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 3. s. 11-14.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Zlomená lebečná kosť
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 2. s. 7-10.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Porucha vedomia s kŕčmi
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 1. s.2-4.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Nekontrolovaný diabetes mellitus
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2013, roč. IV, číslo 11. s. 6-9.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Nedôsledné vyšetrenie brucha
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2013, roč. IV, číslo 10. s. 2-5.

Vybrané inštitúty liekovej legislatívy v zrkadle zmien
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2013, roč. IV, číslo 3. s. 2-7.

Osoby oprávnené dať informovaný súhlas
Mgr. Dušan ČURILA. Edukačný projekt SLK I-med. Bratislava : Slovenská lekárska komora, marec 2013.

Pojem „lege artis“ a jeho aplikačné súvislosti
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2013, roč. IV, číslo 2. s. 11-15.

Právna zodpovednosť pri nežiaducich účinkoch liekov
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2012, roč. III, číslo 6. s. 6-11.

Právo médií na informácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v európskom kontexte
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2012, roč. III, číslo 5. s. 20-25.

Právo médií na informácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2012, roč. III, číslo 4. s. 8-13.

Aplikácia antidiskriminačného zákona v zdravotníctve
Mgr. Dušan ČURILA. Konferencia Dny práva 2012, Brno

Rovnosť v odmeňovaní v zdravotníctve Slovenskej republiky
Mgr. Dušan ČURILA. COFOLA 2012: the Conference Proceedings, Brno: MASARYK UNIVERSITY, 2012.

Kompetencie lekára, zdravotníckeho záchranára a sestry v záchrannej zdravotnej službe
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2012, roč. III, číslo 3. s. 22-27.

Nájom zdravotníckych priestorov
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2012, roč. III, číslo 2. s.18-24.

Neposkytnutie „prvej pomoci“ posádkou ambulancie záchrannej zdravotnej služby
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2012, roč. III, číslo 1. s. 7-10.

Odmietnutie pacienta pre jeho hrubé a arogantné správanie
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2011, roč. II, číslo 6. s. 17-20.

Asistencia polície pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2011, roč. II, číslo 5. s. 20-22.

Odmietnutie informovaného súhlasu zákonným zástupcom v prípade bezprostredného ohrozenia života
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2011, roč. II, číslo 4. s. 7-8.

Retroaktivita a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia na Slovensku
Mgr. Dušan ČURILA. COFOLA 2011: the Conference Proceedings, Brno: MASARYK UNIVERSITY, 2011, 1. edition, 7 s.

Obchodné právo 

Zmluva o sprostredkovaní
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2023. XXVIII., číslo 4, s. .  ISSN 1335-7034.

Vybrané aspekty koncipovania zmluvy o dielo
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2022. XXVII., číslo 11, s. 29-32.  ISSN 1335-7034.

Vymáhanie pohľadávok v rámci konania o európskom platobnom rozkaze
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2022. XXVII., číslo 7-8, s. 7-8.  ISSN 1335-7034.

Kontrolné právomoci valného zhromaždenia spoločnosti s r.o.
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2022. XXVII., číslo 2, s. 49-52.  ISSN 1335-7034.

Odstúpenie od zmluvy v obchodných vzťahoch
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2022. XXVII., číslo 1, s. 28-30.  ISSN 1335-7034.

Výpoveď z nájmu nebytových priestorov
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021. XXVI., číslo 7-8, s. 46-49. ISSN 1335-7034.

Základy marketingu
HVIZDOVÁ, E., MOKRIŠOVÁ V., ČURILA, D., POLAČKO, J. VŠMP ISM Slovakia v Prešove, 2020. ISBN 978-80-89372-85-0

Konanie obchodných spoločností
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020. XXV., číslo 9, s. 34-37.  ISSN 1335-7034.

Zmluva o tichom spoločenstve
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020. XXV., číslo 6, s. .  ISSN 1335-7034.

Kontrola účtovníctva zo strany dozornej rady
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. XXIV., číslo 3, s. 35-37.  ISSN 1335-7034.

Žaloba na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia s.r.o.
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. XXIII., číslo 12, s. 31-34. ISSN 1335-7034.

Trestnoprávny kontext vymáhania pohľadávok
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. XXIII., číslo 6, s.  ISSN 1335-7034.

Postavenie jediného spoločníka v obchodnej spoločnosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. XXII., číslo 11 , s. 22-25. ISSN 1335-7034.

Dohoda o náhrade škody medzi podnikateľmi
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. XXII., číslo 9 , s. 18-21. ISSN 1335-7034.

Limity prevodu majetku spoločníka na obchodnú spoločnosť
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. XXII., číslo 4 , s. 39-42. ISSN 1335-7034.

Veriteľský výbor počas konkurzu a reštrukturalizácie
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. XXI., číslo 11 , s.33-37. ISSN 1335-7034.

Zmluvná pokuta v obchodných záväzkových vzťahoch
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Perspektívy – časopis o ekonomickom dianí. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2015. I., číslo 1, s. 48-55 . ISSN 1339-8245.

Obchodné tajomstvo a jeho špecifiká
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. XX., číslo 5 , s. 36-39. ISSN 1335-7034.

Popretie pohľadávok v konkurznom konaní
Mgr. Dušan ČURILA. Finančný manažment, Bratislava: Iura Edition, 2013. V., číslo 12, s. 19-24. ISSN 1337-7574.

Ukončenie účasti spoločníkov v obchodných spoločnostiach zapríčinené ich spormi
Mgr. Dušan ČURILA. Finančný manažment, Bratislava: Iura Edition, 2013. V., číslo 5, s.  ISSN 1337-7574.

Právne nástroje kontroly v komanditnej spoločnosti
Mgr. Dušan ČURILA. Finančný manažment, Bratislava: Iura Edition, 2013. V., číslo 4, s. 42-46.  ISSN 1337-7574.

Legálnosť konkurenčných zákazov u zamestnancov obchodných spoločností
Mgr. Dušan ČURILA. Finančný manažment, Bratislava: Iura Edition, 2012. IV., číslo 12, s. 52-57.  ISSN 1337-7574.

Právna zodpovednosť člena dozornej rady
Mgr. Dušan ČURILA. Zo súdnej praxe, Bratislava: Iura Edition, 2012. XVII.,číslo 10, s. …… ISSN 1337-757x.

Problémové aspekty zákazu konkurencie v obchodných spoločnostiach
Mgr. Dušan ČURILA. Finančný manažment, Bratislava: Iura Edition, 2012. IV., číslo 9, s. …… ISSN 1337-7574.

Právo na informácie u spoločníkov obchodných spoločností
Mgr. Dušan ČURILA. Zodpovedná firma v praxi, Bratislava: Iura Edition, 2012. II., číslo 1-2, s. 2-5. ISSN 1338-4791.

Pracovné právo 

Jednostranné skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2021. XXVI., číslo 12, s.35-38,  ISSN 1335-7034.

Strata spôsobilosti zamestnanca dlhodobo vykonávať svoju doterajšiu prácu
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2021. XXVI, číslo 3, s. 38-40,  ISSN 1335-7034.

Odstúpenie ako jednostranný právny úkon v pracovnoprávnych vzťahoch
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2021. XXVI, číslo 7-8, s. 50-52,  ISSN 1335-7034.

Status tehotnej zamestnankyne v pracovnoprávnych vzťahoch
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2021. XXVI, číslo 1, s. 32-34, ISSN 1335-7034.

Status mladistvého zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2020. XXV, číslo 6, s.  ISSN 1335-7034.

Doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2020. XXV, číslo 2, s.  ISSN 1335-7034.

Povinnosť mlčanlivosti v pracovnoprávnych vzťahoch
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. XXIV., číslo 11, s.  ISSN 1335-7034.

Odstupné a jeho aplikačné súvislosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. XXIII., číslo 4, s.  ISSN 1335-7034.

Škoda spôsobená zamestnancom tretím osobám
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. XXII., číslo 7-8, s. 52-55. ISSN 1335-7034.

Právne následky nevyplatenia mzdy
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. XXI., číslo 11, s. 33-36. ISSN 1335-7034.

Niektoré aspekty nočnej práce
Mgr. Dušan ČURILA. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Iura Edition, 2014. XX., číslo 11 , s. 29-32. ISSN 1335-7034.

Praktické aspekty okamžitého skončenia pracovného pomeru
Mgr. Dušan ČURILA. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Iura Edition, 2014. XX., číslo 4 , s. 54-57. ISSN 1335-7034.

Praktické aspekty skúšobnej doby
Mgr. Dušan ČURILA. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Iura Edition, 2013. IX., číslo 11, s.56-60.  ISSN 1335-7034.

Teória práva a ostatné publikácie 

Právne odvetvia slovenského práva
JUDr. Dušan Čurila, Ph.D., vysokoškolská e-učebnica, VŠMP ISM Slovakia v Prešove, Prešov 2022, 76 s. ISBN 978-80-89372-93-5.

Rovnosť a zásluhovosť v práve
JUDr. Dušan Čurila, Ph.D., monografia, VŠMP ISM Slovakia v Prešove, Prešov 2020, 92 s. ISBN 978-80-89372-84-3.

Právne vedomie vybraných sociálnych skupín
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Zborník z konferencie Kvalita života VI., Prešov 2015. s. 14-19. ISBN 978-80-89372-66-9.

Pojem spravodlivosť v judikatúre NS SR
Mgr. Dušan ČURILA. Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, 2014.  Bratislava: Fakulta práva PEVŠ. ISSN 1337-6810.

Aplikačné súvislosti pojmu spravodlivosť v právnom poriadku Českej republiky.
Mgr. Dušan ČURILA. Časopis pro právní vědu a praxi. 2013, roč. 21, č. 2, s. 158-164. ISSN 1210-9126.

Rovnosť ako právny termín vo vybranej ústavnej judikatúre Českej a Slovenskej republiky.
Mgr. Dušan ČURILA. Časopis pro právní vědu a praxi. 2012, roč. 19, č. 1, s. 45-50. ISSN 1210-9126.

Rovnosť strán v rozhodovacej praxi Ústavného súdu Slovenskej republiky
Mgr. Dušan ČURILA. In Dny práva – 2011 – Days of Law, 5. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. Brno: PrF MU Brno, 2011, ……… s. ISBN 978-80-210-5305-2.

Rovnosť ako právny termín vo vybranej ústavnej judikatúre Českej a Slovenskej republiky
Mgr. Dušan ČURILA. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. roč. XIX, 2012, č. 1, s. 45-50.

Sloboda náboženského vyznania a formálna spravodlivosť vo veci Lautsi v. Taliansko
Mgr. Dušan ČURILA. In Dny práva – 2010 – Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. Brno: PrF MU Brno, 2011, 400 s. ISBN 978-80-210-5305-2.

Recenzia: Tryzna. J. Právní principy a právní argumentace: k vlyvu právních princípů na právní argumentaci při aplikaci práva
Mgr. Dušan ČURILA. Právny obzor, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2012, 1, s. 96-98. ISSN 0032-6984.

Recenzia: Ota Weinberger: Inštitucionalizmus. Nová teória konania, práva a demokracie
Mgr. Dušan ČURILA. Právník, Ústav státu a práva AV ČR, 9. 2011. ISSN 0231-6625.