SLUŽBY + CENNÍK

Moje služby:

– koncipovanie zmlúv a výklad zmlúv

– zastupovanie na súdoch v civilných, trestných a administratívnoprávnych veciach,

– zastupovanie pred správnymi orgánmi,

– právne analýzy a stanoviská.

 

Právne služby:

– pre podnikateľov,

– pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,

– pre poškodených pri dopravných nehodách,

– pre samosprávu,

– obvineným z trestnej činnosti.

 

Právne služby online

Ponúkam Vám vypracovanie vysoko erudovaných nezávislých právnych analýz a stanovísk z mojej advokátskej kancelárie. Tieto analýzy zo všetkých právnych oblastí sú vhodné napríklad pri zistení Vášho aktuálneho právneho postavenia, výhodnosti iniciovania prípadného právneho sporu a ďalších možností pre Vás výhodného právneho postupu.

V prípade záujmu nás kontaktuje na dusancurila@dusancurila.sk

 

Cenník

Zmluvnú odmenu s klientom dohadujem spravidla ako odmenu za každý úkon právnej služby. Vymenovanie úkonov právnej služby, ktoré sú účtované,  nájdete vo vyhláške MS SR č. 655/2004 o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

V iných prípadoch dohadujem zmluvnú odmenu ako kombináciu paušálnej odmeny a percentuálneho podielu na hodnote veci.

Cenník zasielam obratom e-mailom na vyžiadanie.

 

Bezplatná právna pomoc

Vo vybraných prípadoch poskytujeme aj bezplatnú právnu pomoc. V tejto veci ma kontaktujte na dusancurila@dusancurila.sk

 

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D.