Som advokát, ktorého formovalo česko-slovenské právne prostredie.

Pri svojej práci preferujem analytický prístup k riešeniu právnych problémov v kombinácii s čo najefektívnejším riešením každej právnej situácie. Pri svojich pracovných postupoch vyžadujem dôslednosť a systematický prístup.

Poskytujem právne služby v oblasti podnikania, zdravotníctva a samosprávy.

Ovládam aktívne nemecký a anglický jazyk, vrátane právnej terminológie.

Vzdelanie: 

magisterské štúdium Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne

Österreichische Rechtsschule in Brünn

doktorandské štúdium Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne

Europäisches Forum Alpbach, Österreich

rigorózne štúdium Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne

Právnické skúsenosti:

Advokátní kancelář  Mgr. Petr Mimochodek, Praha

Podnikový právnik ANNAMED, spol. s r.o.

Právnická stáž v Deutsch-Slowakische Industrie- und Handelskammer

Advokátní kancelář prof. Hrušákové a JUDr. Tobišku, Brno

Advokátska kancelária JUDr. Maroš Zima, s.r.o., Stará Ľubovňa

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D.