O mne

Website is under construction.

Diese Seite befindet sich im Aufbau.

Na stránke prebieha rekonštrukcia.

____________

Som advokát, ktorého formovalo česko-slovenské právne prostredie.

Pri svojej práci preferujem analytický prístup k riešeniu právnych problémov v kombinácii s čo najefektívnejším riešením každej právnej situácie. Pri svojich pracovných postupoch vyžadujem dôslednosť a systematický prístup.

Špecializujem sa na  medicínske, obchodné a trestné právo.

Ovládam aktívne nemecký a anglický jazyk, vrátane právnej terminológie.

Vzdelanie: 

magisterské štúdium Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne

Österreichische Rechtsschule in Brünn

doktorandské štúdium Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne

Europäisches Forum Alpbach, Österreich

rigorózne štúdium Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne

Právnické skúsenosti:

Advokátní kancelář  Mgr. Petr Mimochodek, Praha

Podnikový právnik ANNAMED, spol. s r.o.

Právnická stáž v Deutsch-Slowakische Industrie- und Handelskammer

Advokátní kancelář prof. Hrušákové a JUDr. Tobišku, Brno

Advokátska kancelária JUDr. Maroš Zima, s.r.o., Stará Ľubovňa

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D.

KANCELÁRIE

 

Advokátske kancelárie:          

– Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov

– Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina

 

mobil:     00421 905 748 082         

e-mail:    dusancurila@dusancurila.sk

 

Otváracie hodiny:

 • Po: 07.00-19:00
 • Ut: 07.00-19:00
 • St: 07.00-19:00
 • Št: 07.00-19:00
 • Pi: 07.00-19:00
 • So: 07.00-19:00
 • Ne:   zatvorené

 

Osobné stretnutie je dobré vždy dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom.

 

(Prosím kontaktovať len v súvislosti s poskytovaním právnych služieb)

 

PUBLIKÁCIE

Medicínske právo 

Vybrané právnoteoretické aspekty dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2022, roč. XIII, číslo 9, s.

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2022, roč. XIII, číslo 6, s.

Sprostredkovanie nákupu alebo predaja humánneho lieku
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2022, roč. XIII, číslo 4, s.

Posúdenie zdravotného stavu žiadateľa o invalidný dôchodok
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2022, roč. XIII, číslo 2, s.

Pozastavenie a zrušenie registrácie humánneho lieku
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, roč. XII, číslo 8-9, s. 2-4.

Prijatie a prepustenie pacienta v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, roč. XII, číslo 6, s. 2-5.

Administrative Liability of the Healthcare Provider in the Event of Improper Healthcare Provision
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. in MAZUR, S. (Ed.) 2020. Current Development of Society: Integration of Analytic and Synthetic Approaches. Mainz: Logophon, 2020. ISBN 978-3-936172-57-7.

Autonómia vôle jednotlivca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v medzinárodných zmluvách
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020, roč. XI, číslo 12. s.

Odvolanie informovaného súhlasu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020, roč. XI, číslo 6. s.2-4.

Reflection of the state of health of the accused in Slovak criminal proceedings
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. in NEW DIMENSIONS IN THE QUALITY OF LIFE, INTERDISCIPLINARY RESEARCH, 2019 York University, Mobile, Alabama State, USA

Zisťovanie anamnézy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dieťaťu
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, roč. X, číslo 11. s. 21-23.

Non-negligent Crimes Commited in Connection With Improper Provision of Healthcare
JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. in Quality of Life IX. Social and Ethical Dimensions. Mainz. 2018

Dobrá povesť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, roč. IX, číslo 1. s.

Nedostatky v organizácii práce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, roč. VIII, číslo 11. s.11-14.

Vybrané aspekty informovaného súhlasu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti u seniorov
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, roč. VIII, číslo 10. s. 5-7.

Vybrané súvislosti ochrany ľudského života v rámci slovenského trestného práva hmotného
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Sociálne, ekonomické a etické aspekty súčasnej spoločnosti. Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov: VŠMP ISM Slovakia v Prešove, 2017, s. 138-146.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Dyspeptické problémy u pacientov
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, roč. VII, číslo 6. s. 18-21.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Problematické zavádzanie katétra
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, roč. VII, číslo 5. s. 7-10.

Okolnosti vylučujúce protiprávnosť v medicínskej praxi. Dny práva – Days of Law 2015: Recenzovaný zborník: Okolnosti vylučující protiprávnost – juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty, publikované Máj 2016, Právnická fakulta MU v Brne.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Výroky o nesprávnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, roč. VII, číslo 4. s. 14-18.

Poplatky v zdravotníctve pred ústavným súdom v SR a ČR
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, roč. VII, číslo 2. s. 7-11.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Zápal pľúc počas gravidity
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, roč. VI, číslo 12. s.

Neziskové organizácie poskytujúce zdravotnú starostlivosť
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, roč. VI, číslo 10. s.16-19.

K niektorým atribútom správneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, roč. VI, číslo 9. s.9-11.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Chronická glomerulonefritída
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, roč. VI, číslo 6. s. 7-11.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Smrť dieťaťa v nadštandardnej izbe
Mgr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, roč. VI, číslo 2. s.

Zásah záchrannej zdravotnej služby u duševne chorej osoby a u osoby s príznakmi duševnej poruchy
Mgr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 12. s. 10-14.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Ochrana osobnosti a náhrada škody
Mgr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 10. s. 7-9.

Vybrané procesné aspekty administratívnoprávnej zodpovednosti v judikatúre Najvyššieho súdu SR
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 7-8. s. 6-9.

Niektoré otázky praktického fungovania záchrannej zdravotnej služby
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 6. s. 2-6.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Perforácia dvanástnika
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 4. s. 10-14.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Zápal bedrového kĺbu u dieťaťa
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 3. s. 11-14.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Zlomená lebečná kosť
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 2. s. 7-10.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Porucha vedomia s kŕčmi
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 1. s.2-4.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Nekontrolovaný diabetes mellitus
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2013, roč. IV, číslo 11. s. 6-9.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Nedôsledné vyšetrenie brucha
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2013, roč. IV, číslo 10. s. 2-5.

Vybrané inštitúty liekovej legislatívy v zrkadle zmien
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2013, roč. IV, číslo 3. s. 2-7.

Osoby oprávnené dať informovaný súhlas
Mgr. Dušan ČURILA. Edukačný projekt SLK I-med. Bratislava : Slovenská lekárska komora, marec 2013.

Pojem „lege artis“ a jeho aplikačné súvislosti
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2013, roč. IV, číslo 2. s. 11-15.

Právna zodpovednosť pri nežiaducich účinkoch liekov
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2012, roč. III, číslo 6. s. 6-11.

Právo médií na informácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v európskom kontexte
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2012, roč. III, číslo 5. s. 20-25.

Právo médií na informácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2012, roč. III, číslo 4. s. 8-13.

Aplikácia antidiskriminačného zákona v zdravotníctve
Mgr. Dušan ČURILA. Konferencia Dny práva 2012, Brno

Rovnosť v odmeňovaní v zdravotníctve Slovenskej republiky
Mgr. Dušan ČURILA. COFOLA 2012: the Conference Proceedings, Brno: MASARYK UNIVERSITY, 2012.

Kompetencie lekára, zdravotníckeho záchranára a sestry v záchrannej zdravotnej službe
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2012, roč. III, číslo 3. s. 22-27.

Nájom zdravotníckych priestorov
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2012, roč. III, číslo 2. s.18-24.

Neposkytnutie „prvej pomoci“ posádkou ambulancie záchrannej zdravotnej služby
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2012, roč. III, číslo 1. s. 7-10.

Odmietnutie pacienta pre jeho hrubé a arogantné správanie
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2011, roč. II, číslo 6. s. 17-20.

Asistencia polície pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2011, roč. II, číslo 5. s. 20-22.

Odmietnutie informovaného súhlasu zákonným zástupcom v prípade bezprostredného ohrozenia života
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2011, roč. II, číslo 4. s. 7-8.

Retroaktivita a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia na Slovensku
Mgr. Dušan ČURILA. COFOLA 2011: the Conference Proceedings, Brno: MASARYK UNIVERSITY, 2011, 1. edition, 7 s.

Obchodné právo 

Vymáhanie pohľadávok v rámci konania o európskom platobnom rozkaze
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2022. XXVII., číslo 7-8, s. .  ISSN 1335-7034.

Kontrolné právomoci valného zhromaždenia spoločnosti s r.o.
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2022. XXVII., číslo 2, s. .  ISSN 1335-7034.

Odstúpenie od zmluvy v obchodných vzťahoch
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2022. XXVII., číslo 1, s. 28-30,  ISSN 1335-7034.

Výpoveď z nájmu nebytových priestorov
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021. XXVI., číslo 7-8, s. 46-49, ISSN 1335-7034.

Základy marketingu
HVIZDOVÁ, E., MOKRIŠOVÁ V., ČURILA, D., POLAČKO, J. VŠMP ISM Slovakia v Prešove, 2020. ISBN 978-80-89372-85-0

Konanie obchodných spoločností
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020. XXV., číslo 9, s. 34-37.  ISSN 1335-7034.

Zmluva o tichom spoločenstve
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020. XXV., číslo 6, s. .  ISSN 1335-7034.

Kontrola účtovníctva zo strany dozornej rady
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. XXIV., číslo 3, s. 35-37.  ISSN 1335-7034.

Žaloba na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia s.r.o.
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. XXIII., číslo 12, s. 31-34. ISSN 1335-7034.

Trestnoprávny kontext vymáhania pohľadávok
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. XXIII., číslo 6, s.  ISSN 1335-7034.

Postavenie jediného spoločníka v obchodnej spoločnosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. XXII., číslo 11 , s. 22-25. ISSN 1335-7034.

Dohoda o náhrade škody medzi podnikateľmi
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. XXII., číslo 9 , s. 18-21. ISSN 1335-7034.

Limity prevodu majetku spoločníka na obchodnú spoločnosť
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. XXII., číslo 4 , s. 39-42. ISSN 1335-7034.

Veriteľský výbor počas konkurzu a reštrukturalizácie
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. XXI., číslo 11 , s.33-37. ISSN 1335-7034.

Zmluvná pokuta v obchodných záväzkových vzťahoch
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Perspektívy – časopis o ekonomickom dianí. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2015. I., číslo 1, s. 48-55 . ISSN 1339-8245.

Obchodné tajomstvo a jeho špecifiká
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. XX., číslo 5 , s. 36-39. ISSN 1335-7034.

Popretie pohľadávok v konkurznom konaní
Mgr. Dušan ČURILA. Finančný manažment, Bratislava: Iura Edition, 2013. V., číslo 12, s. 19-24. ISSN 1337-7574.

Ukončenie účasti spoločníkov v obchodných spoločnostiach zapríčinené ich spormi
Mgr. Dušan ČURILA. Finančný manažment, Bratislava: Iura Edition, 2013. V., číslo 5, s.  ISSN 1337-7574.

Právne nástroje kontroly v komanditnej spoločnosti
Mgr. Dušan ČURILA. Finančný manažment, Bratislava: Iura Edition, 2013. V., číslo 4, s. 42-46.  ISSN 1337-7574.

Legálnosť konkurenčných zákazov u zamestnancov obchodných spoločností
Mgr. Dušan ČURILA. Finančný manažment, Bratislava: Iura Edition, 2012. IV., číslo 12, s. 52-57.  ISSN 1337-7574.

Právna zodpovednosť člena dozornej rady
Mgr. Dušan ČURILA. Zo súdnej praxe, Bratislava: Iura Edition, 2012. XVII.,číslo 10, s. …… ISSN 1337-757x.

Problémové aspekty zákazu konkurencie v obchodných spoločnostiach
Mgr. Dušan ČURILA. Finančný manažment, Bratislava: Iura Edition, 2012. IV., číslo 9, s. …… ISSN 1337-7574.

Právo na informácie u spoločníkov obchodných spoločností
Mgr. Dušan ČURILA. Zodpovedná firma v praxi, Bratislava: Iura Edition, 2012. II., číslo 1-2, s. 2-5. ISSN 1338-4791.

Pracovné právo 

Jednostranné skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2021. XXVI., číslo 12, s.35-38,  ISSN 1335-7034.

Strata spôsobilosti zamestnanca dlhodobo vykonávať svoju doterajšiu prácu
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2021. XXVI, číslo 3, s. 38-40,  ISSN 1335-7034.

Odstúpenie ako jednostranný právny úkon v pracovnoprávnych vzťahoch
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2021. XXVI, číslo 7-8, s. 50-52,  ISSN 1335-7034.

Status tehotnej zamestnankyne v pracovnoprávnych vzťahoch
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2021. XXVI, číslo 1, s. 32-34, ISSN 1335-7034.

Status mladistvého zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2020. XXV, číslo 6, s.  ISSN 1335-7034.

Doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2020. XXV, číslo 2, s.  ISSN 1335-7034.

Povinnosť mlčanlivosti v pracovnoprávnych vzťahoch
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. XXIV., číslo 11, s.  ISSN 1335-7034.

Odstupné a jeho aplikačné súvislosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. XXIII., číslo 4, s.  ISSN 1335-7034.

Škoda spôsobená zamestnancom tretím osobám
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. XXII., číslo 7-8, s. 52-55. ISSN 1335-7034.

Právne následky nevyplatenia mzdy
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. XXI., číslo 11, s. 33-36. ISSN 1335-7034.

Niektoré aspekty nočnej práce
Mgr. Dušan ČURILA. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Iura Edition, 2014. XX., číslo 11 , s. 29-32. ISSN 1335-7034.

Praktické aspekty okamžitého skončenia pracovného pomeru
Mgr. Dušan ČURILA. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Iura Edition, 2014. XX., číslo 4 , s. 54-57. ISSN 1335-7034.

Praktické aspekty skúšobnej doby
Mgr. Dušan ČURILA. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Iura Edition, 2013. IX., číslo 11, s.56-60.  ISSN 1335-7034.

Teória práva a ostatné publikácie 

Právne odvetvia slovenského práva
JUDr. Dušan Čurila, Ph.D., vysokoškolská e-učebnica, VŠMP ISM Slovakia v Prešove, Prešov 2022, 76 s. ISBN 978-80-89372-93-5.

Rovnosť a zásluhovosť v práve
JUDr. Dušan Čurila, Ph.D., monografia, VŠMP ISM Slovakia v Prešove, Prešov 2020, 92 s. ISBN 978-80-89372-84-3.

Právne vedomie vybraných sociálnych skupín
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Zborník z konferencie Kvalita života VI., Prešov 2015. s. 14-19. ISBN 978-80-89372-66-9.

Pojem spravodlivosť v judikatúre NS SR
Mgr. Dušan ČURILA. Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, 2014.  Bratislava: Fakulta práva PEVŠ. ISSN 1337-6810.

Aplikačné súvislosti pojmu spravodlivosť v právnom poriadku Českej republiky.
Mgr. Dušan ČURILA. Časopis pro právní vědu a praxi. 2013, roč. 21, č. 2, s. 158-164. ISSN 1210-9126.

Rovnosť ako právny termín vo vybranej ústavnej judikatúre Českej a Slovenskej republiky.
Mgr. Dušan ČURILA. Časopis pro právní vědu a praxi. 2012, roč. 19, č. 1, s. 45-50. ISSN 1210-9126.

Rovnosť strán v rozhodovacej praxi Ústavného súdu Slovenskej republiky
Mgr. Dušan ČURILA. In Dny práva – 2011 – Days of Law, 5. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. Brno: PrF MU Brno, 2011, ……… s. ISBN 978-80-210-5305-2.

Rovnosť ako právny termín vo vybranej ústavnej judikatúre Českej a Slovenskej republiky
Mgr. Dušan ČURILA. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. roč. XIX, 2012, č. 1, s. 45-50.

Sloboda náboženského vyznania a formálna spravodlivosť vo veci Lautsi v. Taliansko
Mgr. Dušan ČURILA. In Dny práva – 2010 – Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. Brno: PrF MU Brno, 2011, 400 s. ISBN 978-80-210-5305-2.

Recenzia: Tryzna. J. Právní principy a právní argumentace: k vlyvu právních princípů na právní argumentaci při aplikaci práva
Mgr. Dušan ČURILA. Právny obzor, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2012, 1, s. 96-98. ISSN 0032-6984.

Recenzia: Ota Weinberger: Inštitucionalizmus. Nová teória konania, práva a demokracie
Mgr. Dušan ČURILA. Právník, Ústav státu a práva AV ČR, 9. 2011. ISSN 0231-6625.

 

AKTUÁLNE (2023)

Prehľad niektorých poplatkov, pokút a dôležitých číselných údajov v roku 2023:

Súdny poplatok (viac informácií, rôznych výnimiek a oslobodení nájdete v zákone č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov)
– z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu: 6 %
(min. 16,50 €, max. 16 596,50 €; v obchodných veciach max. 33 193,50 €)
– za rozvod manželstva: 66 €
– za nariadenie neodkladného opatrenia: 33 €
 
Súdny poplatok za prvý zápis s.r.o. do Obchodného registra: 150 
Súdny poplatok za zmenu údajov s.r.o. zapísaných v Obchodnom registri: 33 
 
Správny poplatok (viac informácií, rôznych výnimiek a oslobodení nájdete v zákone č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch)
– vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 30 dní: 66 €
– vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností  v lehote 15 dní: 266 €
– vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností  podaný elektronicky v lehote 30 dní: 33 €
– vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností  podaný elektronicky v lehote 15 dní: 133 €
 
 Pokuta Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti:
– u FO až do výšky  3 319 €
– u PO až do výšky  9 958 €
 
Pokuta držiteľovi vozidla za prekročenie rýchlosti v obci:
15 , ak bola prekročená rýchlosť o 6 až 10 km h-1,
39 , ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km h-1,
66 , ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km h-1,
96 , ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km h-1,
141 , ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km h-1,
… etc.
 
Pokuta držiteľovi vozidla za prekročenie rýchlosti mimo obce:
30 , ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km h-1,
42 , ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km h-1,
66 , ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km h-1,
99 , ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km h-1,
162 , ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km h-1,
… etc.
 
Minimálna mzda: 646 €
Životné minimum pre 1 plnoletú FO: 234,42 € mesačne
 
Hranice výšky spôsobenej škody v rámci trestného práva:
– škoda malá: 266 €
– väčšia škoda: 2 660 €
– značná škoda: 26 600 €
– škoda veľkého rozsahu: 133 000 €
 
Obmedzenie platieb v hotovosti:
– zakázaná je platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur, avšak medzi FO – nepodnikateľmi je zakázaná platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur (z týchto pravidiel však existuje veľa výnimiek).
 
Zákaz drobenia pozemkov:
Rozdelením jestvujúcich pozemkov nesmie vzniknúť pozemok menší ako:
3 000 m2 u poľnohospodárskeho pozemku
5 000 m2 u lesného pozemku
 
(z pravidiel existujú výnimky)

 • Neplatná výpoveď

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom zo strany zamestnávateľa je pomerne zložitý a formalistický proces, pri ktorom dochádza k častým chybám. Tieto chyby majú veľmi často za dôsledok neplatnosť podanej výpovede. Pozor však na lehotu: žalobu o neplatnosť výpovede je potrebné uplatniť na súde najneskôr v lehote 2 mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Ak chcete skonzultovať (ne)platnosť výpovede, nestrácajte zbytočne čas.

 •  Náhrada nemajetkovej ujmy

Inštitút náhrady nemajetkovej ujmy má v právnom poriadku Slovenskej republiky viacero kontextových úrovní. Je to spôsobené tým, že nemajetková ujma predstavuje de facto akúkoľvek ujmu, ktorá nie je priamo spôsobená na majetku dotknutej osoby. Pokračovanie: Náhrada nemajetkovej ujmy

 • Usmrtenie blízkej osoby

Smrť blízkeho človeka môže nastať bez zavinenia inej osoby, ale môže k nemu dôjsť aj zavinením inej osoby (hlavne z nedbanlivosti). Takýto prípad nazývame usmrtením danej osoby, aj keď uznávame, že v trestnoprávnom kontexte môže dôjsť k smrti človeka aj z iného dôvodu než len z nedbanlivosti (a to môže byť následne kvalifikované napríklad ako trestný čin vraždy alebo zabitia, etc.). Pokračovanie: Usmrtenie blízkej osoby

 • Zmluvná pokuta pri podnikaní

V obchodnej praxi je zmluvná pokuta veľmi častým zabezpečovacím inštitútom. Existuje však veľa variantov, ako správne formulovať zmluvnú pokutu. Existuje však ešte viac možností, ako ju formulovať v zmluve nesprávne. Najčastejšie chyby spočívajú v nesprávnom použití právnych pojmov, zlých vnútrozmluvných odkazov a prepojení, ako aj v použití vágnych pojmov, ktoré zo zabezpečovacieho nástroja robia neefektívne zmluvné ustanovenie. Mnohé podoby zmluvných pokút sú navyše aj súdnou rozhodovacou činnosťou deklarované ako jasne neplatné.

 •  Ohováranie na internete

Internet je v súčasnosti veľmi dynamický a veľmi vplyvný mediálny priestor. Dokáže zasiahnuť veľké množstvo adresátov a to či už prostredníctvom klasických webových stránok alebo prostredníctvom tzv. sociálnych sietí. Bohužiaľ sa však tento priestor stal aj veľmi účinným nástrojom na poškodzovanie povesti fyzických a právnických osôb. Pokračovanie: Ohováranie na internete

 • Dedenie

Smrť človeka predstavuje zásadnú zmenu v medziľudských vzťahoch prejavujúcu sa na viacerých úrovniach. Jednou z týchto úrovní je aj právna rovina, keďže smrťou poručila sa nadobúda dedičstvo. Základnú právnu úpravu dedenia v podmienkach Slovenskej republiky nájdeme v Občianskom zákonníku. Podľa § 461 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že sa dedí zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Pokračovanie: Dedenie

 • Ochrana dobrej povesti

Každému človeku ako autonómnej ľudskej bytosti garantuje slovenský právny poriadok určitý základný rámec ochrany jeho dôstojnosti. Z tejto hodnoty vyplýva ochrana ďalších hodnôt, ktoré úzko súvisia s osobnosťou jednotlivca. Do tejto skupiny možno zaradiť ochranu jeho občianskej cti a dobrej povesti.  Pokračovanie: Ochrana dobrej povesti

 • Cezhraničné vymáhanie pohľadávok

Okrem vnútroštátneho vymáhania pohľadávok existuje aj cezhraničné vymáhanie pohľadávok. V prípade, keď veriteľ a dlžník nie sú z jedného štátu, je možnosť domôcť sa uspokojenia pohľadávky o čosi náročnejšie. Jednoduchšie je to však v prípadoch, keď sú veriteľ a dlžník z členských štátov EÚ, keďže právo Európskej únie poskytuje v prípade peňažných pohľadávok z občianskeho a obchodného práva vcelku efektívny nástroj pre ich vymoženie – európsky platobný rozkaz.

 • Zlé poskytnutie zdravotnej starostlivosti

Slovné spojenie „zlé poskytnutie zdravotnej starostlivosti“ nie je z právneho hľadiska korektné. Avšak medzi laickou verejnosťou sa tým často označuje postup lekára/lekárky alebo iného zdravotníckeho pracovníka, ktorý sa prejaví v istej ujme na živote alebo zdraví pacienta. Pokračovanie: Zlé poskytnutie zdravotnej starostlivosti

 • Spor o vlastníctvo

Vlastnícke právo je esenciálnym majetkovým právom. V podmienkach SR sú veľmi časté súdne spory týkajúce sa predovšetkým vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Nemusí sa však jednať len o susedské spory, ale aj spory v súvislosti s prevodom alebo prechodom nehnuteľností. Slovenský právny poriadok pozná viacero typov vlastníckych žalôb, pričom každá má svoje špecifické použitie a aj podmienky, za ktorých je využiteľná.

 • Predaj ambulancie

So vzrastajúcim vekovým priemerom ambulantných lekárov sa stáva stále aktuálnejšou otázka prevodu alebo odstúpenia ambulancie novej fyzickej alebo právnickej osobe. Ak sa teda predáva ambulancia, predávajú sa s ňou najčastejšie okrem prípadných nehnuteľných vecí aj veci hnuteľné (mobiliár, diagnostické prístroje a pod.). Pokračovanie: Predaj ambulancie

 • Obrana žalovaného na súde

Mnoho ľudí sa na Slovensku čoraz viac ocitá v pozícii žalovaného na súde. V praxi sa však veľmi často stáva, že počas súdneho konania nemajú žalovaní právneho zástupcu (advokáta). Je to väčšinou v domnení, že ho nepotrebujú a svoju procesnú obranu zvládnu sami. Často je to hlboký a veľký omyl, pretože právne povedomie je na Slovensku stále na veľmi nízkej úrovni. Pokračovanie: Obrana žalovaného na súde

 • „Alkohol za volantom“ a trestnoprávna zodpovednosť

Ten, kto riadi motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu, dopustí sa protiprávneho konania a to buď priestupku alebo trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Medzným kritériom, ktoré určuje hranicu  priestupku a trestného činu je samozrejme množstvo zisteného alkoholu v krvi, ktoré sa dá zistiť krvnou alebo dychovou skúškou (hranice je teda známe 1 promile alkoholu v krvi). Pokračovanie: „Alkohol za volantom“ a trestnoprávna zodpovednosť

 • Prevod obchodného podielu v s.r.o. a jeho špecifiká

Prevod obchodného podielu bol ešte pred pár rokmi pomerne jednoduchou vnútro-korporátnou operáciou. V poslednom období však pribudli nové zákonné povinnosti byrokratického charakteru, ktoré obmedzili prevod obchodného podielu. Je veľmi vhodné, ak sú podmienky prevodu obchodného podielu dôkladne upravené v spoločenskej zmluve. Pokračovanie: Prevod obchodného podielu v s.r.o. a jeho špecifiká

 • Neplatný závet

Slovenský právny poriadok umožňuje dediť zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Závet v rámci konania o dedičstve predstavuje kľúčový dokument, ktorý má pre účastníkov konania zásadný význam s ďalekosiahlymi dôsledkami na dedičstvo po poručiteľovi. Závet sa posudzuje  a hodnotí veľmi prísne a preto je potrebné poznať dôvody, pre ktoré môže byť vyhlásený za neplatný. Pokračovanie: Neplatný závet

 • Premlčanie náhrady škody v občianskom práve

Premlčanie nároku na náhradu škody je kľúčovou okolnosťou. Mnohí poškodení si však nevedia sami určiť, či je ich nárok na náhradu škody premlčaný. Formulácia premlčania nároku na náhradu škody je totiž v Občianskom zákonníku pomerne zložitá a právny laik často nerozumie ani vzťahu medzi subjektívnou a objektívnou lehotou na náhradu škody. Kardinálnou je tiež otázka, od akého okamihu sa počíta začiatok plynutia premlčacej doby, veľa v tomto smere napovie judikatúra súdov.

 • Falšovanie zdravotnej dokumentácie

Zdravotná dokumentácia je absolútne kľúčovým zdrojom informácií o zdravotnom stave pacienta a poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Negatívnym javom, ktorý sa vyskytuje v slovenskom zdravotníctve už pomerne dlho, je falšovanie zdravotnej dokumentácie. Pokračovanie: Falšovanie zdravotnej dokumentácie

 • Krátenie poistného plnenia pri dopravnej nehode

Krátenie poistného plnenia pri dopravnej nehode je veľmi častým krokom zo strany poisťovní. Poistený má z poistenia zodpovednosti podľa § 5 ods. 2 zákona o povinnom zmluvnom poistení právo, aby poisťovňa za neho nahradila poškodenému uplatnené a preukázané nároky… Pokračovanie: Krátenie poistného plnenia pri dopravnej nehode

 • Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

S podielovým spoluvlastníctvom sú v praxi spojené časté problémy. Riešením týchto komplikovaných vzťahov spluvlastníkov je zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva. K tomu možno dospieť dohodou medzi spoluvlastníkmi, avšak tá je v slovenskej praxi skôr raritou. Ak sa dohoda nedosiahne, je možné zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastíctvo už len súdnou cestou. Do úvahy pripadá teoreticky rozdelenie veci, prikázanie veci za náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom a nakoniec predaj veci a rozdelenie výťažku medzi spoluvlastníkov.

 • Hodnota bodov pri bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia

Pri vypracovaní lekárskeho posudku určuje lekár bodové hodnotenie vzťahujúce sa k bolestnému a k sťaženiu spoločenského uplatnenia. Hodnota bodu pri náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia býva… Pokračovanie: Hodnota bodov pri bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia

 • Zrušenie obchodnej spoločnosti s likvidáciou a jeho špecifiká

Zrušenie obchodnej spoločnosti môže nastať na základe viacerých objektívnych, ako aj subjektívnych právnych skutočností (uplynutím času, na ktorý bola spoločnosť založená; rozhodnutím spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o jej zrušení; súdnym rozhodnutím o zrušení obchodnej spoločnosti). K samotnému zániku… Pokračovanie: Zrušenie obchodnej spoločnosti s likvidáciou a jeho špecifiká

 • Ručenie

Častým nástrojom zabezpečenia záväzkov je ručenie. V nepodnikateľských vzťahoch vzniká ručenie písomným vyhlásením ručiteľa o tom, že berie na seba voči veriteľovi povinnosť, že pohľadávku dlžníka uspokojí vtedy, ak tak neurobí dlžník (§ 546 Občianskeho zákonníka). Ručiteľ je tak povinný dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník, hoci bol k tomu veriteľom písomne vyzvaný (§ 548 ods. 1 Občianskeho zákonníka).Ručiteľ, ktorý napokon dlh splnil, má podľa § 550 Občianskeho zákonníka právo žiadať od dlžníka náhradu toho, čo poskytol veriteľovi.

 • Spoločenská zmluva v obchodnej korporácii

Kto disponuje väčšou mierou účasti, má spravidla aj väčšiu šancu presadiť v spoločnosti svoje ciele. Toto pravidlo však nie je absolútne, keďže v praxi jestvujú aj také prípady, keď síce spoločník disponuje kvantitatívnou väčšinou (51%), no fakticky môže byť pri dôležitých rozhodnutiach blokovaný menšinovým spoločníkom (49%). Pokračovanie: Spoločenská zmluva v obchodnej korporácii

 • Vrátenie daru

Darovanie je dvojstranný právny úkon medzi darcom a obdarovaným.V živote existujú situácie, keď medzi darcom a obdarovaným vystupujú viac do popredia aj isté morálne aspekty ich vzťahu. Od obdarovaného sa tak minimálne očakáva istá forma vďačnosti za poskytnutý dar. Po obdarovaní však môže nastať aj také zhoršenie medziľudských vzťahov medzi darcom a obdarovaným, že darca začne uvažovať o požiadavke vrátiť dar. Túto situáciu upravuje § 630 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa darca môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu resp. k členom jeho rodiny spôsobom hrubo porušujúcim dobré mravy.

 • Škoda na zdraví

Škoda na zdraví je slovné spojenie pomerne širokého právneho významu. O škode na zdraví môžeme totiž hovoriť v rôznych súvislostiach. Škoda na zdraví môže vzniknúť pri pracovných úrazoch alebo chorobách z povolania, pri nesprávnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti alebo v súvislosti s páchaním úmyselnej alebo nedbanlivostnej trestnej činnosti (fyzické útoky alebo dopravné nehody). Pokračovanie: Škoda na zdraví

 • Odmietnutie poistného plnenia pri dopravnej nehode

Zmyslom povinného zmluvného poistenia je aj chrániť účastníkov dopravných nehôd, z ktorých sa stanú poškodení. § 5 zákona o povinnom zmluvnom poistení upravuje viacero prípadov, pri ktorých poisťovňa nenahradí za poisteného škodu. Základné pravidlo je, že poisťovňa odmieta poistné plnenie za škodu, ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou. Pokračovanie: Odmietnutie poistného plnenia pri dopravnej nehode

 • Odstupné pri skončení pracovného pomeru

Odstupné predstavuje istú špecifickú formu plnenia pre zamestnanca, s ktorým je skončený pracovný pomer. Zákonník práce však prísne rozlišuje situácie, keď na odstupné existuje zákonný nárok a kedy zamestnanec nárok na odstupné nemá. Dôležitý je teda typ skončenia pracovného pomeru, ako aj samotné dôvody, z ktorých bol pracovný pomer skončený. Nemožno teda napríklad paušálne konštatovať, že pri každej výpovedi zo strany zamestnávateľa má zamestnanec aj nárok na odstupné. Dokonca aj v prípade, že zamestnanec nárok na odstupné má, je jeho výška Zákonníkom práce diferencovaná v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru zamestnanca, ako aj od typu skončenia pracovného pomeru.

 • „Rozdelenie“ dedičstva

Dôvodom na „rozdelenie“ dedičstva po nebohom poručiteľovi môže byť zákon, závet alebo oba uvedené dôvody. Pri dedení zo zákona sú Občianskym zákonníkom napevno určené štyri tzv. dedičské skupiny, ktoré sa využijú vtedy, keď sa nededí podľa závetu. Ich formulácia v zákone je relatívne komplikovaná, aj keď vnútorne logická. Pokračovanie: Rozdelenie dedičstva

 • Vinník dopravnej nehody a náhrada škody

Účastníkom dopravnej nehody môžu byť rôzne subjekty, čo má za následok vznik rôznorodých právnych vzťahov. Spôsobenie škody pri dopravnej nehode (či už vecnej škody alebo škody na zdraví) je protiprávnou skutočnosťou, ktorá má presah do rôznych právnych odvetví – do občianskeho práva, trestného práva, pracovného práva, ale napr. aj  správneho práva. Pokračovanie: Vinník dopravnej nehody a náhrada škody

 • Okamžitá výpoveď skutočne neexistuje

Pracovný pomer môže skončiť na základe rôznych právnych skutočností. Pracovný pomer, ktorý je dohodnutý na dobu určitú, napríklad skončí uplynutím dohodnutej doby. Okrem plynutia času ako objektívnej právnej skutočnosti však môže pracovný pomer skončiť aj na základe subjektívnych právnych skutočností. Ich príkladom je výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru. Pokračovanie: Okamžitá výpoveď skutočne neexistuje

 • Užívanie cudzieho pozemku

Na Slovensku je pomerne rozšíreným javom, že osoby užívajú cudzie pozemky bez právneho titulu. Vlastník pozemku to pritom ani nemusí vedieť, keďže nie každý je bdelým vlastníkom. Ide často o prípady pozemkov nachádzajúcich sa v extraviláne obcí, ktoré vlastník často nenavštívil aj celé roky. Medzitým sa mohlo stať, že tretia osoba bez právneho dôvodu užíva daný pozemok alebo na ňom dokonca zriadila stavbu. V takýchto prípadoch je potrebné zvoliť vhodný postup, ako zabrániť ďalšiemu protiprávnemu užívaniu, možností je pritom viacero.

 • Špecifické aspekty neposkytnutia prvej pomoci

Pod pojmom neposkytnutie pomoci možno chápať napríklad situáciu, keď niekto  neposkytne pomoc osobe alebo skupine osôb, ktorá je v ohrození života a zdravia a túto pomoc nevyhnutne potrebuje. Nebudú sa tu zaraďovať napríklad také situácie, ktoré síce vyžadujú poskytnutie zdravotnej starostlivosti avšak jej poskytnutie nie je v danej chvíli nevyhnutné a znesie odklad. Pokračovanie: Špecifické aspekty neposkytnutia prvej pomoci

 • Zneužívanie právomoci starostu ako verejného činiteľa

Do veľkej množiny verejných činiteľov zaraďujeme aj starostu obce a robí to tak výslovne aj zákon č. 300/2005 Z.z., Trestný zákon. Jadro právomocí starostov obcí a primátorov miest nájdeme v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ale výpočet týchto právomocí nie je konečný, keďže mnohé právomoci starostu sú upravené aj v iných právnych predpisoch. Trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 Trestného zákona môže starosta (primátor) spáchať tak, že prekročí svoju právomoc, vykonáva ju spôsobom, ktorý odporuje zákonu alebo nesplní povinnosť, ktorá vyplýva z jeho právomoci alebo zo súdneho rozhodnutia. Musí to však urobiť v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť neoprávnený prospech sebe alebo inému.

 • Poškodený a dopravná nehoda

Ročne sa na území Slovenskej republiky podľa štatistík stanú tisíce dopravných nehôd. Spomedzi tohto množstva dopravných nehôd sa niektoré týkajú iba vecných škôd, iné bohužiaľ aj ľudského života a zdravia. Závažnejšie dopravné nehody musia byť ex lege vyšetrované aj orgánmi činnými v trestnom konaní, v rámci ktorého sa bude skúmať otázka viny vinníka nehody. Pokračovanie: Poškodený a dopravná nehoda

 • Neplatná výpoveď od zamestnávateľa

Pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom môže skončiť na základe rôznych právnych skutočností. Pracovný pomer, ktorý je dohodnutý na dobu určitú, skončí napríklad uplynutím dohodnutej doby.  Pokračovanie: Neplatná výpoveď od zamestnávateľa

 • Argumentácia zahraničnými právnymi autoritami

Argumentácia zahraničnými právnymi autoritami v judikatúre Najvyššieho súdu SR_1

Argumentácia zahraničnými právnymi autoritami v judikatúre Najvyššieho súdu SR_2

Argumentácia zahraničnými právnymi autoritami v judikatúre Ústavného súdu SR_1

Argumentácia zahraničnými právnymi autoritami v judikatúre Ústavného súdu SR_2

SLUŽBY + CENNÍK

Moje služby:

– koncipovanie zmlúv a výklad zmlúv

– zastupovanie na súdoch v civilných, trestných a administratívnoprávnych veciach,

– zastupovanie pred správnymi orgánmi,

– právne analýzy a stanoviská.

 

Právne služby:

– pre podnikateľov,

– pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,

– pre poškodených pri dopravných nehodách,

– pre samosprávu,

– obvineným z trestnej činnosti.

 

Právne služby online

Ponúkam Vám vypracovanie vysoko erudovaných nezávislých právnych analýz a stanovísk z mojej advokátskej kancelárie. Tieto analýzy zo všetkých právnych oblastí sú vhodné napríklad pri zistení Vášho aktuálneho právneho postavenia, výhodnosti iniciovania prípadného právneho sporu a ďalších možností pre Vás výhodného právneho postupu.

V prípade záujmu nás kontaktuje na dusancurila@dusancurila.sk

 

Cenník

Zmluvnú odmenu s klientom dohadujem spravidla ako odmenu za každý úkon právnej služby. Vymenovanie úkonov právnej služby, ktoré sú účtované,  nájdete vo vyhláške MS SR č. 655/2004 o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

V iných prípadoch dohadujem zmluvnú odmenu ako kombináciu paušálnej odmeny a percentuálneho podielu na hodnote veci.

Cenník zasielam obratom e-mailom na vyžiadanie.

 

Bezplatná právna pomoc

Vo vybraných prípadoch poskytujeme aj bezplatnú právnu pomoc. V tejto veci ma kontaktujte na dusancurila@dusancurila.sk

 

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D.