Vitajte

 

na mojej internetovej stránke!

 

Som právnik, ktorého formovalo česko-slovenské právne prostredie.

Mám praktické skúsenosti s českým a slovenským právom.

Špecializujem sa na  medicínske, obchodné a trestné právo. Pôsobím v advokácii.

Ovládam aktívne nemecký a anglický jazyk, vrátane právnej terminológie.


JUDr. Dušan Čurila, Ph.D.

 

 

Kontakt

e-mail * :    dusancurila(at)dusancurila.sk

skype:        dusan_curila

 

 

 

 

 

 

————-

* Namiesto značky (at) vložte prosím @  Je to ochrana proti spamu.

Životopis

Vzdelanie:

2005-2010                 magisterské štúdium Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne

2009                            Österreichische Rechtsschule in Brünn

2010-2014                  doktorandské štúdium Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne

2012                             Europäisches Forum Alpbach, Österreich

 

Právnická prax a  skúsenosti:

Advokátní kancelář  Mgr. Petr Mimochodek, Praha

Podnikový právnik ANNAMED, spol. s r.o.

Právnická stáž v Deutsch-Slowakische Industrie- und Handelskammer

Advokátní kancelář prof. Hrušákové a JUDr. Tobišku, Brno

Advokátska kancelária JUDr. Maroš Zima, s.r.o., Stará Ľubovňa

Publikácie

Medicínske právo:

Dobrá povesť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018 roč. IX, číslo 1. s.

Nedostatky v organizácii práce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, roč. VIII, číslo 11. s.11-14.

Vybrané aspekty informovaného súhlasu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti u seniorov
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, roč. VIII, číslo 10. s. 5-7.

Vybrané súvislosti ochrany ľudského života v rámci slovenského trestného práva hmotného
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Sociálne, ekonomické a etické aspekty súčasnej spoločnosti. Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov: VŠMP ISM Slovakia v Prešove, 2017, s. 138-146.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Dyspeptické problémy u pacientov
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, roč. VII, číslo 6. s. 18-21.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Problematické zavádzanie katétra
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, roč. VII, číslo 5. s. 7-10.

Okolnosti vylučujúce protiprávnosť v medicínskej praxi. Dny práva – Days of Law 2015: Recenzovaný zborník: Okolnosti vylučující protiprávnost – juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty, publikované Máj 2016, Právnická fakulta MU v Brne.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Výroky o nesprávnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, roč. VII, číslo 4. s. 14-18.

Poplatky v zdravotníctve pred ústavným súdom v SR a ČR
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, roč. VII, číslo 2. s. 7-11.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Zápal pľúc počas gravidity
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, roč. VI, číslo 12. s.

Neziskové organizácie poskytujúce zdravotnú starostlivosť
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, roč. VI, číslo 10. s.16-19.

K niektorým atribútom správneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, roč. VI, číslo 9. s.9-11.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Chronická glomerulonefritída
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, roč. VI, číslo 6. s. 7-11.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Smrť dieťaťa v nadštandardnej izbe
Mgr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, roč. VI, číslo 2. s.

Zásah záchrannej zdravotnej služby u duševne chorej osoby a u osoby s príznakmi duševnej poruchy
Mgr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 12. s. 10-14.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Ochrana osobnosti a náhrada škody
Mgr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 10. s. 7-9.

Vybrané procesné aspekty administratívnoprávnej zodpovednosti v judikatúre Najvyššieho súdu SR
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 7-8. s. 6-9.

Niektoré otázky praktického fungovania záchrannej zdravotnej služby
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 6. s. 2-6.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Perforácia dvanástnika
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 4. s. 10-14.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Zápal bedrového kĺbu u dieťaťa
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 3. s. 11-14.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Zlomená lebečná kosť
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 2. s. 7-10.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Porucha vedomia s kŕčmi
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 1. s.2-4.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Nekontrolovaný diabetes mellitus
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2013, roč. IV, číslo 11. s. 6-9.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Nedôsledné vyšetrenie brucha
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2013, roč. IV, číslo 10. s. 2-5.

Vybrané inštitúty liekovej legislatívy v zrkadle zmien
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2013, roč. IV, číslo 3. s. 2-7.

Osoby oprávnené dať informovaný súhlas
Mgr. Dušan ČURILA. Edukačný projekt SLK I-med. Bratislava : Slovenská lekárska komora, marec 2013.

Pojem “lege artis” a jeho aplikačné súvislosti
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2013, roč. IV, číslo 2. s. 11-15.

Právna zodpovednosť pri nežiaducich účinkoch liekov
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2012, roč. III, číslo 6. s. 6-11.

Právo médií na informácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v európskom kontexte
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2012, roč. III, číslo 5. s. 20-25.

Právo médií na informácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2012, roč. III, číslo 4. s. 8-13.

Aplikácia antidiskriminačného zákona v zdravotníctve
Mgr. Dušan ČURILA. Konferencia Dny práva 2012, Brno

Rovnosť v odmeňovaní v zdravotníctve Slovenskej republiky
Mgr. Dušan ČURILA. COFOLA 2012: the Conference Proceedings, Brno: MASARYK UNIVERSITY, 2012.

Kompetencie lekára, zdravotníckeho záchranára a sestry v záchrannej zdravotnej službe
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2012, roč. III, číslo 3. s. 22-27.

Nájom zdravotníckych priestorov
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2012, roč. III, číslo 2. s.18-24.

Neposkytnutie „prvej pomoci“ posádkou ambulancie záchrannej zdravotnej služby
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2012, roč. III, číslo 1. s. 7-10.

Odmietnutie pacienta pre jeho hrubé a arogantné správanie
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2011, roč. II, číslo 6. s. 17-20.

Asistencia polície pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2011, roč. II, číslo 5. s. 20-22.

Odmietnutie informovaného súhlasu zákonným zástupcom v prípade bezprostredného ohrozenia života
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2011, roč. II, číslo 4. s. 7-8.

Retroaktivita a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia na Slovensku
Mgr. Dušan ČURILA. COFOLA 2011: the Conference Proceedings, Brno: MASARYK UNIVERSITY, 2011, 1. edition, 7 s.

Obchodné právo:

Žaloba na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia s.r.o.
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. XIV., číslo 12, s.  ISSN 1335-7034.

Trestnoprávny kontext vymáhania pohľadávok
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. XIV., číslo 6, s.  ISSN 1335-7034.

Postavenie jediného spoločníka v obchodnej spoločnosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. XIII., číslo 11 , s. 22-25. ISSN 1335-7034.

Dohoda o náhrade škody medzi podnikateľmi
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. XIII., číslo 9 , s. 18-21. ISSN 1335-7034.

Limity prevodu majetku spoločníka na obchodnú spoločnosť
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. XIII., číslo 4 , s. 39-42. ISSN 1335-7034.

Veriteľský výbor počas konkurzu a reštrukturalizácie
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. XII., číslo 11 , s.33-37. ISSN 1335-7034.

Zmluvná pokuta v obchodných záväzkových vzťahoch
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Perspektívy – časopis o ekonomickom dianí. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2015. I., číslo 1, s. 48-55 . ISSN 1339-8245.

Obchodné tajomstvo a jeho špecifiká
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. XI., číslo 5 , s. 36-39. ISSN 1335-7034.

Popretie pohľadávok v konkurznom konaní
Mgr. Dušan ČURILA. Finančný manažment, Bratislava: Iura Edition, 2013. V., číslo 12, s. 19-24. ISSN 1337-7574.

Ukončenie účasti spoločníkov v obchodných spoločnostiach zapríčinené ich spormi
Mgr. Dušan ČURILA. Finančný manažment, Bratislava: Iura Edition, 2013. V., číslo 5, s.  ISSN 1337-7574.

Právne nástroje kontroly v komanditnej spoločnosti
Mgr. Dušan ČURILA. Finančný manažment, Bratislava: Iura Edition, 2013. V., číslo 4, s. 42-46.  ISSN 1337-7574.

Legálnosť konkurenčných zákazov u zamestnancov obchodných spoločností
Mgr. Dušan ČURILA. Finančný manažment, Bratislava: Iura Edition, 2012. IV., číslo 12, s. 52-57.  ISSN 1337-7574.

Právna zodpovednosť člena dozornej rady
Mgr. Dušan ČURILA. Zo súdnej praxe, Bratislava: Iura Edition, 2012. XVII.,číslo 10, s. …… ISSN 1337-757x.

Problémové aspekty zákazu konkurencie v obchodných spoločnostiach
Mgr. Dušan ČURILA. Finančný manažment, Bratislava: Iura Edition, 2012. IV., číslo 9, s. …… ISSN 1337-7574.

Právo na informácie u spoločníkov obchodných spoločností
Mgr. Dušan ČURILA. Zodpovedná firma v praxi, Bratislava: Iura Edition, 2012. II., číslo 1-2, s. 2-5. ISSN 1338-4791.

Pracovné právo, teória práva a ostatné publikácie:

Odstupné a jeho aplikačné súvislosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. XIV., číslo 4, s.  ISSN 1335-7034.

Škoda spôsobená zamestnancom tretím osobám
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. XII., číslo 7-8, s. 52-55. ISSN 1335-7034.

Právne následky nevyplatenia mzdy
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. XI., číslo 11, s. 33-36. ISSN 1335-7034.

Právne vedomie vybraných sociálnych skupín
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Zborník z konferencie Kvalita života VI., Prešov 2015. s. 14-19. ISBN 978-80-89372-66-9.

Niektoré aspekty nočnej práce
Mgr. Dušan ČURILA. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Iura Edition, 2014. X., číslo 11 , s. 29-32. ISSN 1335-7034.

Praktické aspekty okamžitého skončenia pracovného pomeru
Mgr. Dušan ČURILA. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Iura Edition, 2014. X., číslo 4 , s. 54-57. ISSN 1335-7034.

Pojem spravodlivosť v judikatúre NS SR
Mgr. Dušan ČURILA. Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, 2014.  Bratislava: Fakulta práva PEVŠ. ISSN 1337-6810.

Aplikačné súvislosti pojmu spravodlivosť v právnom poriadku Českej republiky.
Mgr. Dušan ČURILA. Časopis pro právní vědu a praxi. 2013, roč. 21, č. 2, s. 158-164. ISSN 1210-9126.

Rovnosť ako právny termín vo vybranej ústavnej judikatúre Českej a Slovenskej republiky.
Mgr. Dušan ČURILA. Časopis pro právní vědu a praxi. 2012, roč. 19, č. 1, s. 45-50. ISSN 1210-9126.

Praktické aspekty skúšobnej doby
Mgr. Dušan ČURILA. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Iura Edition, 2013. IX., číslo 11, s.56-60.  ISSN 1335-7034.

Rovnosť strán v rozhodovacej praxi Ústavného súdu Slovenskej republiky
Mgr. Dušan ČURILA. In Dny práva – 2011 – Days of Law, 5. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. Brno: PrF MU Brno, 2011, ……… s. ISBN 978-80-210-5305-2.

Rovnosť ako právny termín vo vybranej ústavnej judikatúre Českej a Slovenskej republiky
Mgr. Dušan ČURILA. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. roč. XIX, 2012, č. 1, s. 45-50.

Sloboda náboženského vyznania a formálna spravodlivosť vo veci Lautsi v. Taliansko
Mgr. Dušan ČURILA. In Dny práva – 2010 – Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. Brno: PrF MU Brno, 2011, 400 s. ISBN 978-80-210-5305-2.

Recenzia: Tryzna. J. Právní principy a právní argumentace: k vlyvu právních princípů na právní argumentaci při aplikaci práva
Mgr. Dušan ČURILA. Právny obzor, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2012, 1, s. 96-98. ISSN 0032-6984.

Recenzia: Ota Weinberger: Inštitucionalizmus. Nová teória konania, práva a demokracie
Mgr. Dušan ČURILA. Právník, Ústav státu a práva AV ČR, 9. 2011. ISSN 0231-6625.

 

Právne služby

Špecifické služby advokátskej kancelárie:

- koncipovanie zmlúv a pripomienkovanie zmlúv

- zastupovanie na súdoch v civilných, trestných a administratívnoprávnych veciach,

- zastupovanie pred správnymi orgánmi,

- právne analýzy a stanoviská.

 

Predmet pôsobenia: 

- právne služby podnikateľom,

- právne služby poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,

- zastupovanie poškodených pri dopravných nehodách,

- právne služby samospráve,

- právne služby obvineným z trestnej činnosti.

 

Právne služby online

Ponúkame Vám vypracovanie vysoko erudovaných nezávislých právnych analýz a stanovísk z našej advokátskej kancelárie. Tieto analýzy zo všetkých právnych oblastí sú vhodné napríklad pri zistení Vášho aktuálneho právneho postavenia, výhodnosti iniciovania prípadného právneho sporu a ďalších možností pre Vás výhodného právneho postupu.

V prípade záujmu nás kontaktuje na dusancurila@dusancurila.sk

 

Obvody súdov, v ktorých zastupujeme našich klientov:

Krajský súd v Nitre

Okresný súd Topoľčany, Okresný súd Nové Zámky, Okresný súd Levice, Okresný súd Komárno, Okresný súd Nitra

Krajský súd v Trenčíne

Okresný súd Prievidza, Okresný súd Považská Bystrica, Okresný súd Partizánske, Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Okresný súd Bánovce nad Bebravou, Okresný súd Trenčín

Krajský súd v Trnave

Okresný súd Skalica, Okresný súd Senica, Okresný súd Piešťany, Okresný súd Galanta, Okresný súd Dunajská Streda
Okresný súd Trnava

Krajský súd v Bratislave

Okresný súd Pezinok, Okresný súd Malacky, Okresný súd Bratislava V, Okresný súd Bratislava IV, Okresný súd Bratislava III , Okresný súd Bratislava II, Okresný súd Bratislava I

Najvyšší súd SR v Bratislave
Špecializovaný trestný súd v Pezinku
Ústavný súd SR v Košiciach

Krajský súd v Prešove

Okresný súd Vranov nad Topľou, Okresný súd Svidník, Okresný súd Stará Ľubovňa, Okresný súd Poprad, Okresný súd Kežmarok, Okresný súd Humenné, Okresný súd Bardejov, Okresný súd Prešov

Krajský súd v Košiciach

Okresný súd Trebišov, Okresný súd Spišská Nová Ves, Okresný súd Michalovce, Okresný súd Košice okolie
Okresný súd Košice II, Okresný súd Košice I

 

Bezplatná právna pomoc

Vo vybraných prípadoch poskytujeme aj bezplatnú právnu pomoc. V tejto veci nás kontaktujte na dusancurila@dusancurila.sk

 

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. (Advokátska kancelária JUDr. Maroš Zima, s.r.o.)